clock
logo
banner-search

ทัวร์จีน 61 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...

ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190042
นมัสการสิ่งศักสิทธิ์ เมืองซัวเถา ฮ่องกง,อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาร,เดินทางโดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
ซัวเถา,ไต่ฮงกง,เกาะหม่าสื่อ,วัดม่าจู,วัดไคหยวน,เฮียงบูซัว,เซินเจิ้น,หาดรีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน,วัดหวังต้าเซียน,อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาร,เกาะลันเตา,กระเช้าน่องปิง 360 องศา,ช้อปปิ้งซิตี้เกท
5 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 21 พ.ค. 62
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

ทัวร์โค๊ด CSX1906126DWE
ชมความงาม สะพานแก้ว,รวมรถเหมาในอุทยาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
เมืองโบราณเฟิ่งหวง,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,สะพานรุ้ง,เทียนเหมินซาน,เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว,ถ้ำมังกรเหลือง,สะพานกระจก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.

ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน

ทัวร์โค๊ด CKGWE
เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ แอร์เวย์,ล่องเรือสำราญ 5 ดาวสุดหรู YANGTZE GOLD,ไม่เข้าร้านรัฐบาล ไม่เสียเวลาเที่ยว
หงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,เมืองผึเฟิงตู,เขื่อนยักษ์เสียต้าป้า,วัดอรหันต์,ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเป่ย
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

ทัวร์โค๊ด KMG186DTG03
พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
เมืองโบราณต้าลี่,เจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก,โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,วัดหยวนทง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,500 บ.

เฉินตู ง้อไบ๊ ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน

ทัวร์โค๊ด CTU196DTG
สัมผัสความอลังการ 4 มรดกโลก ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยสายการบินไทย สะดวกสบาย,พักโรงแรม 5 ดาวและดีที่สุด,นั่งรถไฟด่วนความเร็วสูง สะดวก รวดเร็ว,ไม่เข้าร้านรัฐบาล
หลวงพ่อโตเล่อซาน,ผาหินแกะสลักต้าจู๋,ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง,อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์,Impression of Wulong,ภูเขานางฟ้า,เมืองโบราณควนไจ่เชี่ยงจื้อ
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.

เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190015
พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเส้นทาง,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 58,800 บ.

เฉินตู หลันโจว ตุนหวง อูรูมูฉี เส้นทางสายไหม 8 วัน

ทัวร์โค๊ด SR198DTG
เดินทางสะดวกสบายโดย สายการบินไทย,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ของเส้นทางสายไหม,นั่งรถ VIP คันใหญ่ ใหม่ และสะดวกสบาย,พักโรงแรมสวยที่สุดกลางทะเลทราย
ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า,ด่านเจียยี่กวน,จัตุรัสป้อมปราการ,ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว,ถ้ำพระมอเกาคู,ภูเขาเปล่วเพลิง,พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ,ต้าปาจาร์
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 65,900 บ.

เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน

ทัวร์โค๊ด LXA198DTG
พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก,ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋นลี่
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.