clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง และ คุนหมิง คือ เมืองใหญ่สองเมืองในมณฑลยูนนานของประเทศจีน มนฑลยูนนาน มณฑลยูนนานอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนประเทศ มีพรมแดนเชื่อมต่อกับเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ คุนหมิง เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนาน ส่วนลี่เจียง อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันตกของคุนหมิงอีกที ซึ่งลี่เจียงมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับจังหวัดเลยทีเดียว

พบทัวร์ ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า 12 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด PDHD190060

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน MU

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมหรู 4 ดาว ดีที่สุด,เที่ยวชมความงามเมืองมรดกโลก,นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว
 • เมืองโบราณต้าลี่,ผ่านชมเจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,เมืองจงเตี้ยน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,วัดลามะซงจ้านหลิง,สระน้ำมังกรดำ,ภูเขาหิมะมังกรหยก,โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,อุทยานน้ำตกคุนหมิง,อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง,วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
18 ต.ค. - 23 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 China Eastern
เริ่มต้น
36,500
ทัวร์โค๊ด KMG186DTG03

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
 • เมืองโบราณต้าลี่,เจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก,โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 25 ต.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
38,500
ทัวร์โค๊ด PDHD190057

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เต๋อชิง 8 วัน

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ นั่งกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก,ชมความงามภูเขาหิมะเหมยลี่,ชม IMPRESSION LIJIANG,พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 • เมืองโบราณต้าลี่,ผ่านชมเจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,วัดลามะซงจ้านหลิง,เมืองเต๋อชิง,วัดตงจู๋หลิน,ภูเขาหิมะเหมยลี่,เมืองโบราณจงเตี้ยน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า),สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า),โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,อุทยานน้ำตกคุนหมิง,อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง,วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
10 ส.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (7 ช่วงวันเดินทาง)
10 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
22 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
46,500

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า

ลี่เจียง และ คุนหมิง คือ เมืองใหญ่สองเมืองในมณฑลยูนนานของประเทศจีน มนฑลยูนนาน มณฑลยูนนานอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนประเทศ มีพรมแดนเชื่อมต่อกับเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ คุนหมิง เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนาน ส่วนลี่เจียง อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันตกของคุนหมิงอีกที ซึ่งลี่เจียงมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับจังหวัดเลยทีเดียว