clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

คุนหมิง แชงกรีล่า

ลี่เจียง และ คุนหมิง คือ เมืองใหญ่สองเมืองในมณฑลยูนนานของประเทศจีน มนฑลยูนนาน มณฑลยูนนานอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนประเทศ มีพรมแดนเชื่อมต่อกับเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ คุนหมิง เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนาน ส่วนลี่เจียง อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันตกของคุนหมิงอีกที ซึ่งลี่เจียงมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับจังหวัดเลยทีเดียว

พบทัวร์ คุนหมิง แชงกรีล่า 9 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด KMG186DTG03

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

  • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
  • เมืองโบราณต้าลี่,เจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก,โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,วัดหยวนทง
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 25 ต.ค. 62 (9 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
39,500

ลี่เจียง และ คุนหมิง คือ เมืองใหญ่สองเมืองในมณฑลยูนนานของประเทศจีน มนฑลยูนนาน มณฑลยูนนานอยู่ทางตอนใต้ติดกับชายแดนประเทศ มีพรมแดนเชื่อมต่อกับเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ คุนหมิง เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนาน ส่วนลี่เจียง อยู่เหนือขึ้นไปทางตะวันตกของคุนหมิงอีกที ซึ่งลี่เจียงมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับจังหวัดเลยทีเดียว