clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ฉางซา จางเจียเจี้ย

จางเจียเจีย เป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยเขตปกครองยองดิงและเทศมณฑลซิลี และ ซางจี ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

พบทัวร์ ฉางซา จางเจียเจี้ย 10 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด CSX1906126DWE

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

  • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมความงาม สะพานแก้ว,รวมรถเหมาในอุทยาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,สะพานรุ้ง,เทียนเหมินซาน,เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว,ถ้ำมังกรเหลือง,สะพานกระจก
เดินทางช่วง
15 พ.ค. - 25 ต.ค. 62 (10 ช่วงวันเดินทาง)
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
37,900

จางเจียเจีย เป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยเขตปกครองยองดิงและเทศมณฑลซิลี และ ซางจี ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน