clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย เป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยเขตปกครองยองดิงและเทศมณฑลซิลี และ ซางจี ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน

พบทัวร์ ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด CSX1906126DWE

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

  • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ ชมความงาม สะพานแก้ว,รวมรถเหมาในอุทยาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,สะพานรุ้ง,เทียนเหมินซาน,เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว,ถ้ำมังกรเหลือง,สะพานกระจก
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 23 ต.ค. 62 (5 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
37,900

ทัวร์จางเจียเจี้ย เป็นเมืองระดับจังหวัดในมณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบไปด้วยเขตปกครองยองดิงและเทศมณฑลซิลี และ ซางจี ในเมืองนี้มีอู่หลิงยฺเหวียนซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยยูเนสโก รวมไปถึงทิวทัศน์ระดับ AAAAA ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน