clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต ทิเบต เป็นเขตที่ราบสูงในทวีปเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่อยู่ของชาวทิเบต และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ และปัจจุบันมีชาวฮั่นและหุยมาอยู่อาศัยด้วยเป็นจำนวนมาก ทิเบตเป็นบริเวณที่สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงเฉลี่ย 4,900 เมตร

พบทัวร์ ทัวร์ทิเบต 23 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด PDHD190015

เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน

  • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเส้นทาง,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก
เดินทางช่วง
26 ก.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 (13 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
62,800
ทัวร์โค๊ด LXA198DTG

เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน

  • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
  • วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก,ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋นลี่
เดินทางช่วง
9 ส.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (10 ช่วงวันเดินทาง)
9 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
69,900

ทัวร์ทิเบต ทิเบต เป็นเขตที่ราบสูงในทวีปเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่อยู่ของชาวทิเบต และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ และปัจจุบันมีชาวฮั่นและหุยมาอยู่อาศัยด้วยเป็นจำนวนมาก ทิเบตเป็นบริเวณที่สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงเฉลี่ย 4,900 เมตร