clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ทิเบต

ทัวร์ทิเบต ทิเบต เป็นเขตที่ราบสูงในทวีปเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่อยู่ของชาวทิเบต และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ และปัจจุบันมีชาวฮั่นและหุยมาอยู่อาศัยด้วยเป็นจำนวนมาก ทิเบตเป็นบริเวณที่สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงเฉลี่ย 4,900 เมตร

พบทัวร์ ทัวร์ทิเบต 5 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด PDHD190015

เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน

  • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเส้นทาง,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 18 เม.ย. 63 (3 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
65,800
ทัวร์โค๊ด LXA198DTG

เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน

  • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
  • วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก,ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋นลี่
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (2 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
69,900

ทัวร์ทิเบต ทิเบตเป็นเขตที่ราบสูงในทวีปเอเชีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่อยู่ของชาวทิเบต และกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ และปัจจุบันมีชาวฮั่นและหุยมาอยู่อาศัยด้วยเป็นจำนวนมาก ทิเบตเป็นบริเวณที่สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงเฉลี่ย 4,900 เมตร