clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์มองโกเลียใน

ทัวร์มองโกเลียใน มีลักษณะพื้นที่แคบยาวพาดตามชายแดนภาคเหนือของจีน กั้นระหว่างจีนกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย มีเมืองหลวงชื่อ ฮูฮอต เป็นที่ราบสูงโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร พื้นที่ราบสูงในมองโกเลียในกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในในมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

พบทัวร์ ทัวร์มองโกเลียใน 6 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด PDHD190054

ปักกิ่ง ต้าถง มองโกเลีย 6 วัน

  • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ สัมผัสช่วงที่สวยที่สุดของมองโกเลียใน,ชมมรดกโลกที่สวยงาม ถ้ำพุทธศิลป์ เมืองต้าถง,ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย เสี่ยงซานวาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน ไม่เสียเวลาเที่ยว
  • ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู),พิพิธภัณฑ์สุสานหวังเจาจวิน,วัดห้าเจดีย์,ทุ้งหญ้าซีลามู่เหริน,การแสดงขี่ม้า,มวยปล้ำ,เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซาวาน,โชว์ประเพณีการแต่งงาน,สุสานเจงกีสข่าน,ถนนคนเดิน,โชวืกายกรรม,วัดลามะ,ถนนคนเดิน
เดินทางช่วง
25 ก.ค. - 28 ต.ค. 62 (6 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
51,800

ทัวร์มองโกเลียใน มีลักษณะพื้นที่แคบยาวพาดตามชายแดนภาคเหนือของจีน กั้นระหว่างจีนกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย มีเมืองหลวงชื่อ ฮูฮอต
เป็นที่ราบสูงโดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร พื้นที่ราบสูงในมองโกเลียในกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในในมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์