clock
logo
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

เฉินตู ง้อไบ๊ เล่อซาน

ภูเขาเอ๋อเหมย์ หรือ ภูเขาง้อไบ๊ เป็นภูเขาห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร ชื่อของภูเขาแห่งนี้ได้มาจากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายคิ้ว ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระสมันตภัทรโพธิสัตว์เคยสถิตอยู่ (ประกอบด้วยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหัว เขาเอ๋อเหมย์ และเขาผู่ถัว) และลัทธิเต๋าโดยมีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได้ 20 แห่ง เขาเอ๋อเหมย์มียอดสูงถึง 3,099 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหัวจ้วง และช่วงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม และยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพรรณพืชและสัตว์ป่า ในนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยก เขาเอ๋อเหมย์ที่เป็นที่ตั้งของสำนักชีง้อไบ๊ และปรากฏอยู่ในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง

พบทัวร์ เฉินตู ง้อไบ๊ เล่อซาน 4 พีเรียดจาก จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด CKGWE

ฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์ แอร์เวย์,ล่องเรือสำราญ 5 ดาวสุดหรู YANGTZE GOLD,ไม่เข้าร้านรัฐบาล ไม่เสียเวลาเที่ยว
  • หงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,เมืองผึเฟิงตู,เขื่อนยักษ์เสียต้าป้า,วัดอรหันต์,ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเป่ย
เดินทางช่วง
16 พ.ค. - 29 ก.ค. 62 (4 ช่วงวันเดินทาง)
16 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
37,900

ภูเขาเอ๋อเหมย์ หรือ ภูเขาง้อไบ๊ เป็นภูเขาห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร ชื่อของภูเขาแห่งนี้ได้มาจากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายคิ้ว
ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระสมันตภัทรโพธิสัตว์เคยสถิตอยู่ (ประกอบด้วยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหัว เขาเอ๋อเหมย์ และเขาผู่ถัว) และลัทธิเต๋าโดยมีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได้ 20 แห่ง เขาเอ๋อเหมย์มียอดสูงถึง 3,099 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหัวจ้วง และช่วงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม และยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพรรณพืชและสัตว์ป่า ในนิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยก เขาเอ๋อเหมย์ที่เป็นที่ตั้งของสำนักชีง้อไบ๊ และปรากฏอยู่ในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง