clock
logo
banner-search

ทัวร์ย่าติง

ทัวร์ย่าติง 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์ช่างภาพ 7 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190070
ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง,พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทางดีที่สุด,รถ vip ตลอดเส้นทาง,เหมารถในอุทยาน ไม่ต้องรอคิว
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าบู้หลง,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,ผ่านชมธรรมชาติเขาเอ้อหลันซาน,จุดชมวิวเม่าปี๋เหลียง,อุทยานซวงเฉียวโกว,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,หมู่บ้านทิเบตเจียอวี้,สวนหินธรรมชาติป๋าเหมย,วัดถ่ากง,เขาอุทยานไห่จือซาน,เขตป่าไม้ผังเหอ,อุทยานแห่งชาติย่าติง,ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวลั่วหยง,วัดชงกูซื่อ,ทะเลสาบไข่มุก,วัดวังแพะเขียว,ถนนคนเดินจินหลี่
5 ดาว
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Air China
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 59,000 บ.