clock
logo
banner-search

ทัวร์ฮอกไกโด 162 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

ฮอกไกโด สกีย์ หมูบ้านหิมะ 5 วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด LPT18XJ145
หมู่บ้านมัคคะริ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ,
โนโบริเบทสึ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ,ภูเขาไฟโชวะ,สวนหมีภูเขา,ไฟโชวะ,นิเซโกะ,หมู่บ้านมัคคะริ,ลานสกีโคคุไซ,ซัปโปโร,ดิวตี้ฟรี,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ,ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้,มิตชุยเอาเล้ตท์,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร

ทัวร์โค๊ด PDHD190065
ชมวิวทะเลสาบโทยะ,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ,นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน,แช่น้ำแร่ธรรมชาติ,บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
หุบเขานรกจิโกกุดานิ,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน,สวนหมีโชวะชินซัง,ทะเลสาบโทยะ Toyako Onsen Illumination Street,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว,ดิวตี้ฟรี,เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด,พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ ,ตลาดปลาซัปโปโรโจไก,มิตซุย เอ้าท์เล็ต,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,สวนโอโดริ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,999 บ.

ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190066
ชมวิวทะเลสาบโทยะ,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ,นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน,แช่น้ำแร่ธรรมชาติ,บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
โนโบริเบทสึ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ,นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน,สวนหมีโชวะชินซัง,จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,สวนสาธารณะฮิราโอกะ,โอตารุ,พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,ดิวตี้ฟรี,อุทยานโมอาย,นมัสการพระอัตตะมะ ไดบุตสึ,ตลาดซัปโปโรโจไก,มิตซุยเอ้าท์เล็ท,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,สวนโอโดริ,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 37,999 บ.