clock
logo
banner-search

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด 62 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ฮอกไกโด สกี หมูบ้านหิมะ 5 วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด LPT18XJ145
หมู่บ้านมัคคะริ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ
โนโบริเบทสึ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ,ภูเขาไฟโชวะ,สวนหมีภูเขา,ไฟโชวะ,นิเซโกะ,หมู่บ้านมัคคะริ,ลานสกีโคคุไซ,ซัปโปโร,ดิวตี้ฟรี,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ,ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้,มิตชุยเอาเล้ตท์,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.