clock
logo
banner-search

ทัวร์ฮ่องกง 1 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190042
นมัสการสิ่งศักสิทธิ์ เมืองซัวเถา ฮ่องกง,อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาร,เดินทางโดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
ซัวเถา,ไต่ฮงกง,เกาะหม่าสื่อ,วัดม่าจู,วัดไคหยวน,เฮียงบูซัว,เซินเจิ้น,หาดรีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน,วัดหวังต้าเซียน,อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาร,เกาะลันเตา,กระเช้าน่องปิง 360 องศา,ช้อปปิ้งซิตี้เกท
5 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ค. - 21 พ.ค. 62
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 35,900 บ.