clock
logo
banner-search

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น 111 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน

ทัวร์โค๊ด LPT18XJ174
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ,แวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี,สวนอุเอโนะ,ตลาดอะเมโยโกะ,แช่ออนเซ็นธรรมชาติ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,ภูเขาไฟฟูจิ,ชินจูกุ,โอไดบะ,ไดเวอร์ซิตี้
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,888 บ.

ฮอกไกโด สกี หมูบ้านหิมะ 5 วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด LPT18XJ145
หมู่บ้านมัคคะริ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ
โนโบริเบทสึ,หุบเขานรกจิโกกุดานิ,ภูเขาไฟโชวะ,สวนหมีภูเขา,ไฟโชวะ,นิเซโกะ,หมู่บ้านมัคคะริ,ลานสกีโคคุไซ,ซัปโปโร,ดิวตี้ฟรี,โอตารุ,คลองโอตารุ,พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี,โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ,ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้,มิตชุยเอาเล้ตท์,ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.

โอซาก้า เกียวโต ทตโตริ 6 วัน

ทัวร์โค๊ด LPT18XJ172
ทตโทริ เมืองแห่งทะเลทราย,ปราสาทโอซาก้า,สวนดอกไม้ฮานะไคโร,วัดทองคินคะคุจิฅ,ศาลเจ้าเฮอัน,หมู่บ้านคายาบูกิ
วัดคินคะคุจิ,หมู่บ้านคายาบูกิ,เกียวโต,เนินทรายทตโทริ,พิพิธโคนันยอดนักสืบ,โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ,สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ,ตลาดปลานะคะอุระ,ปราสาทขนมหวานะ,น้ำตกมิโนะ,เอ็กซ์โปซิตี้,ปราสาทโอซาก้า,ชินไซบาชิ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia X
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 25,888 บ.