clock
logo
banner-search

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลาง 21 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน

ทัวร์โค๊ด LPZ1ZSGN09
ทะเลทรายแดง-ขาว,ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM,หมู่บ้านชาวประมง,พิชิตยอดเขาฟานซีฟีน,นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
เที่ยวเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์ดาลัด,เที่ยวดาลัด,ดาลัด,เมืองมุยเน่,ลำธารนางฟ้า,ทะเลทรายแดง,จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง,งมุยเน่,ทะเลทรายขาว,นาตกดาตันลา,รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์,นั่งกระเช้าชมเมือง,วัดตั๊กลัม,สวนดอกไฮเดรนเยีย,ซันนี่ ฟาร์ม,บันไดลอยฟ้า,ตลาดไนท์มาร์เก็ต,สวนดอกไม้เมืองหนาว,ฟาร์มชะมด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

เวียดนามกลาง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด LPB11VN081PG
พระราชวังหลวง,ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม,บานาฮิลล์,นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้,นั่งเรือกระด้งฮอยอัน,สะพานสีทอง
เมืองเว้,พระราชวังหลวง,ตลาดDong Ba,ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม,เจดีย์เทียนมู่,สุสานกษัตริย์ไคดิงห์,นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้,บานาฮิลล์,วัดลินห์อึ้ง,เมืองโบราณฮอยอัน,หมู่บ้านกั๊มทาน,นั่งเรือกระด้งฮอยอัน,วัดจีน,บ้านโบราณ,สะพานญี่ปุ่น,สะพานมังกร,ช้อปปิ้งตลาดฮาน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.