clock
logo
banner-search

ทัวร์นาโกย่า

ทัวร์นาโกย่า 12 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด LPG14NGO02JL
ชมความน่ารักลิงแช่ออนเซ็น,ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะซาโตะ,เทศกาลประดับไฟ ยิ่งใหญ่สุดๆ,วัดเซนโคจิ วัดพุทธแห่งแรกในญี่ปุ่น,ปราสาทอินุยามะ 1 ใน 12 ปราสาท
ชิราคาวาโกะ,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,อิออน มอลล์,นากาโน่,ลานสกี WASHIGATAKE,ชมลิงแช่ออนเซ็น,วัดเซนโคจิ,อิออน มอลล์,กิฟุ,โอสึคันคง,ถนนโอสึคันนง,ปราสาทอินุยามะ,ถนนซากาเอะ,ดูไฟหมู่บ้านบานาโนะซาโตะ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Japan Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,899 บ.

โคมัตซึ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6 วัน TG

ทัวร์โค๊ด LPT18TGKMQ03
เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ,ชมความงานผาสวย ณ ผาโทจินโบ,ชมความน่ารักลิงภูเขาแช่ออนเซน,เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบินไทย
เที่ยวญี่ปุ่น,ทัวร์ญี่ปุ่น,โคมัตสึ,คานาซาว่า,สวนเค็นโรคุเอ็น,นากาโน่,สวนลิงจิโกคุดานิ,มัตสึโมโต้,ทาคายาม่า,ซันมาชิซูจิ,ชิราคาวาโกะ,นาโกย่า,ช้อปปิ้งซาคาเอะ,ลานสกีเมืองกิฟุ,ฟุคุอิ,หน้าผาโทจินโบ,คานาซาว่า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 45,888 บ.