clock
logo
banner-search

ทัวร์นาโกย่า 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

เจแปนแอลป์ นาโกย่า ทาคายาม่า 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190050
สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น,เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ,สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น,เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล,ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
ชิราคาวาโกะ,ทาคายาม่า,ซันมาชิซูจิ,มัตสึโมโต้,ถนนนาคามาชิ,โทยาม่า,สายอัลไพน์ทาเทยาม่า,เขาทาเทยาม่า,กำแพงหิมะ,เขื่อนคุโรเบ,เมืองคานาซาว่า,ช้อปปิ้งคานาซาว่า เฮียคคุบังไก,ตลาดเช้าคานาซาว่า,ตลาดโอมิโช,สวนเค็นโรคุเอ็น,นาโกย่า,มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งซาคาเอะ,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Japan Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,888 บ.