clock
logo
banner-search

ทัวร์เวียดนามเหนือ 22 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

ทัวร์โค๊ด LPB11VN05SL
ชมนาขั้นบันไดซาปา หลังคาอินโดจีน,นั่งกระเช้า ฟานซิปัน ยอดเขาสูงที่สุดในอินโดจีน,พิเศษ SEN BUFFET บุฟเฟ่ห์นานาชาติ,ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ตลาดซาปา,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,น้ำตกสีเงิน,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหง๊อกซิน,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก,อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ฮานอย นิงห์บิงห์ 5 วัน

ทัวร์โค๊ด LPB11VN005VJ
นั่งกระเช้าฟานซิปัน,ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ,แถมฟรีชุดซินจ่าว,พิเศษ SEN BUFFET บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ฮานอย,ซาปา,ช้อปปิ้งถนน 36 สาย,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,กระเช้าฟานซีปัน,ยอดเขาฟานซีปัน,นิงห์บิงห์,ระบำหุ่นกระบอกน้ำ,ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหง๊อกเซิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Vietjet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.