clock
logo
banner-search

ทัวร์โอซาก้า 12 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

ทัวร์โค๊ด PDHD190067
ชมมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ศาลโทริอิ ซุ้มประตูแดง,นมัสการหลวงพ่อโตไดบุสสึ,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,วัดคิโยมิสึ,วัดคินคะคุจิ,นาโกย่า สเตชั่น,หมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,อิออน จัสโก้,วัดโทไดจิ,ดิวตี้ฟรี,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ริงกุเอ้าท์เล็ท,
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Japan Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190051
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี,ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส,ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์,นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ
โตเกียว,วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก,Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์,ออนเช็นธรรมชาติ,ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ),ทุ่งดอกลาเวนเดอร์,ทะเลสาบฮามานาโกะ,นาโกย่า,ช้อปปิ้งซาคาเอะ,เมืองเกียวโต,แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น,ศาลเจ้าเฮอัน,การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น,วัดคินคะคุจิ,วัดคิโยะมิซุ,ย่านกิอน,ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก),อ็กซ์โป ซิตี้,ห้างอิออน
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 38,888 บ.