clock
logo
banner-search

ทัวร์เซี่ยงไฮ้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ คุณภาพ พรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทาง มามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรู โรงแรมระดับ 5 ดาว นอนสบาย อาหารหลากหลาย ไม่ลงร้านรัฐบาลจีน ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง รวมโปรโมชั่น เที่ยวเซี่ยงไฮ้2563 เที่ยวเซี่ยงไฮ้2020 ทัวร์เซี่ยงไฮ้2563 ทัวร์เซี่ยงไฮ้2020 มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 3 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190058
นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลินซา,ชมความงาม หาดไว่ทาน แลนด์มาร์ค เซี่ยงไฮ้,สนุกเต็มวัน ที่ SHANGHAI DISNEYLAND,ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบซีหู,พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
หอไข่มุก,อุโมงค์เลเซอร์,หาดไหว้ทาน,ช้อปปิ้งถนนนานกิง,ล่องเรือทะเลสาบซีหู,หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง,ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,วัดพระจี้กง,พระใหญ่หลินซานต้าฝอ,สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์,วัดหลงหัว,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน 5 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190075
เดินทางโดยสายการบินไทย,พักโรงแรม 5 ดาวและดีที่สุด,เที่ยวครบจุดไฮไลท์ เมืองเซี่ยงไฮ้,สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะผู่โถวซาน
หอไข่มุก,อุโมงค์เลเซอร์,หาดไว่ทาน,ถนนคนเดินหนานกิง,ล่องเรือทะเลสาบซีหู,หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง,ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,เกาะผู่โถวซาน,ไหว้เจ้าแม่กวนอิมใต้,พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้,โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้,วัดหลงหัว,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
5 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 15 เม.ย. 63
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 42,900 บ.

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ คุณภาพ พรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทาง มามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรู โรงแรมระดับ 5 ดาว นอนสบาย อาหารหลากหลาย ไม่ลงร้านรัฐบาลจีน ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง รวมโปรโมชั่น เที่ยวเซี่ยงไฮ้2563 เที่ยวเซี่ยงไฮ้2020 ทัวร์เซี่ยงไฮ้2563 ทัวร์เซี่ยงไฮ้2020 มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้