clock
logo
banner-search

ทัวร์แชงกรีล่า

ทัวร์แชงกรีล่า 11 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

ทัวร์โค๊ด KMG186DTG03
พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
เมืองโบราณต้าลี่,เจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก,โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,วัดหยวนทง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,900 บ.

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง เต๋อชิง 8 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190057
นั่งกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก,ชมความงามภูเขาหิมะเหมยลี่,ชม IMPRESSION LIJIANG,พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
เมืองโบราณต้าลี่,ผ่านชมเจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,วัดลามะซงจ้านหลิง,เมืองเต๋อชิง,วัดตงจู๋หลิน,ภูเขาหิมะเหมยลี่,เมืองโบราณจงเตี้ยน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า),สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า),โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,อุทยานน้ำตกคุนหมิง,อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง,วัดหยวนทง
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 49,500 บ.

ทัวร์แชงกรีล่า คุณภาพ พรีเมี่ยม ระดับ 5 ดาว เราเชิญชาญและมีประสบการณ์ในเส้นทาง มามากกว่า 20 ปี เที่ยวแบบมืออาชีพ พักหรู โรงแรมระดับ 5 ดาว นอนสบาย อาหารหลากหลาย ไม่ลงร้านรัฐบาลจีน ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง รวมโปรโมชั่น เที่ยวแชงกรีล่า2562 เที่ยวแชงกรีล่า2019 ทัวร์แชงกรีล่า2562 ทัวร์แชงกรีล่า2019 มาไว้ให้ท่านแล้วที่นี้