clock
logo
banner-search

ทัวร์เวียดนามใต้

ทัวร์เวียดนามใต้ 53 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน

ทัวร์โค๊ด LPZ1ZSGN09
ทะเลทรายแดง-ขาว,ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM,หมู่บ้านชาวประมง,พิชิตยอดเขาฟานซีฟีน,นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
เที่ยวเวียดนาม,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์ดาลัด,เที่ยวดาลัด,ดาลัด,เมืองมุยเน่,ลำธารนางฟ้า,ทะเลทรายแดง,จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง,งมุยเน่,ทะเลทรายขาว,นาตกดาตันลา,รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์,นั่งกระเช้าชมเมือง,วัดตั๊กลัม,สวนดอกไฮเดรนเยีย,ซันนี่ ฟาร์ม,บันไดลอยฟ้า,ตลาดไนท์มาร์เก็ต,สวนดอกไม้เมืองหนาว,ฟาร์มชะมด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 8,999 บ.

เวียดนามใต้ ดาลัด โฮจิมินห์ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด LPB11VN031FD
โฮจิมินห์ซิตี้,อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์,โบสถ์นอร์ธเธอดัม,ฟานเทียดมุยเน่,ทะเลทรายขาว,ทะเลทรายแดง,ดาลัด,Crazy house,น้าตกดาลันตา,พระราชวังฤดูร้อน,นั่งกระเช้าไฟฟ้า,วัดตั๊กลัม,ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย,ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง

ทัวร์โค๊ด LPB11VN10PG
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า,ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล,ปราสาทโพนคร,บ้านเพี้ยน(Crazy House),ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ญาตราง,สวนสนุกวินเพิร์ล,ตลาดญาตราง,วัดลองเซิน,ปราสาทโพนคร,ดาลัด,ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า,วัดตั๊กลัม,พระราชวังฤดูร้อน,CRAZY HOUSE,ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย,โบสถ์หินญาตราง,ตลาด DAM
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

เวียดนาม ดาลัด ญาจาง สวนสนุกวินเพิร์ล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด LPS20VNCXR002PG
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย สวยที่สุด,เที่ยวดาลัด ปารีสตะวันออก,ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า,นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวัดตั๊กลัม,บ้านเพี้ยน Crazy House
ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย,ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า,วัดตั๊กลัม,พระราชวังฤดูร้อน,Crazy House,ญาจาง,สวนสนุกวินเพิร์ล,ปราสาทโพนคร,ตลาด Dam,วัดลองเซิน,โบสถ์หินญาตราง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.