clock
logo
banner-search

ทัวร์ทิเบต 18 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน

ทัวร์โค๊ด PDHD190015
พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเส้นทาง,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 62,800 บ.

เฉินตู ทิเบต นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน

ทัวร์โค๊ด LXA198DTG
พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก,ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ๋นลี่
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 69,900 บ.