clock
logo
banner-search

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว 6 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

เซนได นิกโก้ โตเกียว 6 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด LPJ6PJP64TG
หมู่บ้านมัคคะริ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ,สะพานแดงชินเคียวะ,มรดกโลกนิกโก้,สวนไคระคุเอ็น,ทะเลสาบอินาวะชิโระ
เกาะมัตสึชิมะ,โกะไดโดะ,ตลาดปลาชิโอกามะ,ศาลเจ้าฮานิสึ,ทะเลสาบอินาวะชิโระ,ปราสาทซึรุกะ,มรดกโลกนิกโก้,สะพานชินเคียว,สวนไคระคุเอ็น,โรงงานเหล้าสาเก,ห้างสรรพสินค้าอิออน,วัดอาสะกุซ่า,ชินจูกุ,พระราชวังอิมพีเรียล,โอไดบะ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 34,999 บ.

โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า 6 วัน

ทัวร์โค๊ด LPT18TGNRTKIX07
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5,ชมพลุที่จุดฉลองปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่,นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ,ฟรี ชุดยูคาตะ
วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งชินจูกุ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,บุฟเฟต์ขาปูยักษ์,ออนเช็นธรรมชาติ,ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท,ทะเลสาบฮามานาโกะ,ช้อปปิ้งซาคาเอะ,ศาลเจ้าเฮอัน,เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น,วัดคินคะคุจิ,วัดคิโยะมิซุ,ย่านกิอน,หุบเขามิโนะ,น้ำตกมิโนะ,เมืองนารา,วัดโทไดจิ,พระพุทธรูปไดบุทสึ,ปราสาทโอซาก้า,เอ็กซ์โป ซิตี้,ห้างอิออน
5 ดาว
เดินทางช่วง
11 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 62
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 39,888 บ.