clock
logo
banner-search

ทัวร์โตเกียว

ทัวร์โตเกียว 19 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน

ทัวร์โค๊ด LPT18XJ174
ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ,แวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี,สวนอุเอโนะ,ตลาดอะเมโยโกะ,แช่ออนเซ็นธรรมชาติ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,ภูเขาไฟฟูจิ,ชินจูกุ,โอไดบะ,ไดเวอร์ซิตี้
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,888 บ.