clock
logo

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน - CSX1906126DWE

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

รหัสสินค้า: CSX1906126DWE
ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

  • ชมความงาม สะพานแก้ว,รวมรถเหมาในอุทยาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,สะพานรุ้ง,เทียนเหมินซาน,เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว,ถ้ำมังกรเหลือง,สะพานกระจก
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 62 - 25 ต.ค. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 37,900 44,400 35,000 34,000 แสดง - 20
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 38,800 45,300 37,000 36,000 แสดง - 20
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 38,800 45,300 37,000 36,000 แสดง - 20
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 39,900 46,400 38,000 37,000 แสดง - 20
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 37,900 44,400 35,000 34,000 แสดง - 20
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 41,900 48,400 39,000 38,000 แสดง - 20
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 41,900 48,400 39,000 38,000 แสดง - 12
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 41,900 48,400 39,000 38,000 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน
ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 37,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน