clock
logo

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน - KMG186DTG03

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

รหัสสินค้า: KMG186DTG03
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน

  • พักโรงแรม 5 ดาว Inter ตลอดเส้นทาง,เดินทางโดยการบินไทย สะดวกสบาย,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง
  • เมืองโบราณต้าลี่,เจดีย์สามองค์,โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง,ช่องแคบเสือกระโจน,หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน,สระน้ำมังกรดำ,เมืองโบราณลี่เจียง,ภูเขาหิมะมังกรหยก,โชว์จางอวี้โหมว,อุทยานน้ำหยก,วัดหยวนทง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 62 - 25 ต.ค. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 39,500 47,000 36,800 34,800 แสดง - 2
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 7
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 39,500 47,000 36,800 34,800 แสดง - 20
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 41,900 49,400 39,900 36,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 39,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน