clock
logo

รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือ 7 วัน - LPB11DME05TG

รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือ 7 วัน

รหัสทัวร์ : LPB11DME05TG
รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือ 7 วัน

  • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์,หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า Teliberka,ตามล่าหาแสงเหนือ,รถเทียมสุนัขลากเลื่อน,นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์,เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน,พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย,พระราชวังเครมลิน
  • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์,เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน,ตลาดอิสไมโลโว่,ตลาดอิสไมโลโว่,พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย,จัตุรัสแดง,ห้างสรรพสินค้ากุม,พระราชวังเครมลิน,ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์,โบสถ์อัสสัมชัญ,ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์,มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์
  • เมนูขาปูยักษ์ Khamchatka,ขาปูยักษ์เสริ์ฟพร้อมซีฟู้ด,ไข่หอยเม่น,หอยเชลส์,หอยนางรม
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
4 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 68,900 74,900 68,900 67,900 แสดง - 25
25 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 68,900 74,900 68,900 67,900 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือ 7 วัน
รัสเซีย มอสโคว์ ล่าแสงเหนือ 7 วัน
ราคาเริ่มต้น 68,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน