clock
logo

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน - LPB11VN05SL

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

รหัสสินค้า: LPB11VN05SL
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

  • ชมนาขั้นบันไดซาปา หลังคาอินโดจีน,นั่งกระเช้า ฟานซิปัน ยอดเขาสูงที่สุดในอินโดจีน,พิเศษ SEN BUFFET บุฟเฟ่ห์นานาชาติ,ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
  • ตลาดซาปา,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,น้ำตกสีเงิน,ทะเลสาบคืนดาบ,สะพานแสงอาทิตย์,วัดหง๊อกซิน,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก,อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 13,900 17,400 13,900 12,900 แสดง - 34
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 13,900 17,400 13,900 12,900 แสดง - 34
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 13,900 17,400 13,900 12,900 แสดง - 34
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 13,900 17,400 13,900 12,900 แสดง - 34
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,900 18,400 14,900 13,900 แสดง - 34
28 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 13,900 17,400 13,900 12,900 แสดง - 34
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 14,900 18,400 14,900 13,900 แสดง - 34
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,900 18,400 14,900 13,900 แสดง - 34
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,900 18,400 14,900 13,900 แสดง - 34
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 13,900 17,400 13,900 12,900 แสดง - 34
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 12,900 16,400 12,900 11,900 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน
ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน
ราคาเริ่มต้น 12,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน