clock
logo

โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน - LPT18XJ174

โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน

รหัสทัวร์ : LPT18XJ174
โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน

  • ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ กรุงโตเกียว,ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,นมัสการขอพร ณ วัดอาซากุสะ,แวะถ่ายรูปคู่ โตเกียวสกายทรี,ช้อปปิ้งจุใจอาเมโยโกะ ชินจูกุ และโอไดบะ
  • วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี,สวนอุเอโนะ,ตลาดอะเมโยโกะ,แช่ออนเซ็นธรรมชาติ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,ภูเขาไฟฟูจิ,ชินจูกุ,โอไดบะ,ไดเวอร์ซิตี้
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63 ( 19 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 34
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
29 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
30 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
31 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
5 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
6 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
7 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 22,888 30,788 แสดง - 34
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 29,888 37,788 แสดง - 34
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 35,888 43,788 แสดง - 34
14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 25,888 33,788 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน
โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5 วัน
ราคาเริ่มต้น 18,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน