clock
logo

เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน - PDHD190015

เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน

รหัสสินค้า: PDHD190015
เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน

  • พักหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ตลอดเส้นทาง,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเส้นทาง,ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง,นำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ชำนาญเส้นทาง,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
  • วังแพะเขียว,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,เขาเหย้าหวังซาน,วัดเซรา,พระราชวังโปตาลากง,วัดโจคัง,ทะเลสาบยามดก
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 62 - 25 ต.ค. 62 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 58,800 67,300 56,800 54,800 แสดง - 20
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 65,800 74,300 63,800 61,900 แสดง - 20
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 65,800 74,300 63,800 61,900 แสดง - 20
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 65,800 74,300 63,800 61,900 แสดง - 20
20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 62,800 71,300 60,800 58,800 แสดง - 20
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 65,800 74,300 63,800 61,900 แสดง - 19
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 65,800 74,300 63,800 61,900 แสดง - 20
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 65,800 74,300 63,800 61,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน
เฉินตู ทิเบต ลาซา 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 58,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน