clock
logo

ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน - PDHD190042

ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน

รหัสสินค้า: PDHD190042
ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน

  • นมัสการสิ่งศักสิทธิ์ เมืองซัวเถา ฮ่องกง,อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาร,เดินทางโดย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
  • ซัวเถา,ไต่ฮงกง,เกาะหม่าสื่อ,วัดม่าจู,วัดไคหยวน,เฮียงบูซัว,เซินเจิ้น,หาดรีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิมวัดซีซ้าน,วัดหวังต้าเซียน,อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาร,เกาะลันเตา,กระเช้าน่องปิง 360 องศา,ช้อปปิ้งซิตี้เกท
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 35,900 41,900 33,900 31,900 แสดง - 15
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน
ฮ่องกง ซัวเถา 5 วัน
ราคาเริ่มต้น 35,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน