clock
logo

เฉินตู หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์นักช่างภาพ 8 วัน - PDHD190055

เฉินตู หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์นักช่างภาพ 8 วัน

รหัสสินค้า: PDHD190055
เฉินตู หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์นักช่างภาพ 8 วัน

  • เดินทางโดย สายการบินไทย,ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง,พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทาง,พักในอุทยานหย่าติง เที่ยวเต็มที่
  • เขื่อนตูเจียงเยี่ยน,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,เม่าปี๋เหลียง,อุทยานซวงเฉียวโกว,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,สวนหินธรรมชาติป๋าเหมย,วัดถ่ากง,ซินตูเฉียว,วิวถนนสวรรค์18โค้ง,วัดหลี่ถัง,เขาอุทยานไห่จือซาน,อุทยานแห่งชาติหย่าติง,ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวลั่วหยง,วัดชงกูซื่อ,ทะเลสาบไข่มุก,ช้อปปิ้งควานไจ่เซียงจื่อ,ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 มิ.ย. 62 - 12 ธ.ค. 62 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
23 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 63,000 76,000 61,000 59,000 แสดง - 20
12 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 63,000 76,000 61,000 59,000 แสดง - 20
26 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 63,000 76,000 61,000 59,000 แสดง - 20
9 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 63,000 76,000 61,000 59,000 แสดง - 20
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 63,000 76,000 61,000 59,000 แสดง - 20
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 66,000 79,000 64,000 62,000 แสดง - 20
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 66,000 79,000 64,000 62,000 แสดง - 20
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 66,000 79,000 64,000 62,000 แสดง - 20
20 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 66,000 79,000 64,000 62,000 แสดง - 20
22 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 64,000 77,000 62,000 60,000 แสดง - 20
29 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 66,000 79,000 64,000 62,000 แสดง - 20
5 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 66,000 79,000 64,000 62,000 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เฉินตู หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์นักช่างภาพ 8 วัน
เฉินตู หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์นักช่างภาพ 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 63,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน