clock
logo

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน - PDHD190056

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน

รหัสสินค้า: PDHD190056
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน

  • เที่ยวไฮไลท์ ถนนสไตล์อิตาลี,นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,เดินทางโดยสายการบินไทย
  • ชมโชว์กายกรรม,จตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้ามกู้กง,เทียนสิน,ชมชิงช้าสวรรค์ TIANJIN EYE,ถนนสไตล์อิตาลี,วิวแม่น้ำไห่เหอ,วัดเจ้าแม่ทับทิม,ถนนวัฒนธรรมโบราณ,หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ),พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้,ตลาดร้อยปี,ถนนเทียนจือฝ่าง,อาคาร SWFC 101 ชั้น,หาดไว่ทาน,ถนนหนานกิง,STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก,ซินเทียนตี้,วัดหลงหัวซื่อ,ตลาดถาวเป่าเฉิง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 51,900 63,900 49,900 47,900 แสดง - 20
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 51,900 63,900 49,900 47,900 แสดง - 20
26 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 51,900 63,900 49,900 47,900 แสดง - 20
9 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 51,900 63,900 49,900 47,900 แสดง - 20
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 51,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน