clock
logo

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน - PDHD190056

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน

รหัสทัวร์ : PDHD190056
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน

  • เที่ยวไฮไลท์ ถนนสไตล์อิตาลี,นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,เดินทางโดยสายการบินไทย
  • ชมโชว์กายกรรม,จตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังต้องห้ามกู้กง,กำแพงเมืองจีนด่านเจวียงกวน,แวะถ่ายภาพสนามกีฬารังนก,พระราชวังฤดูร้อน,หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว,พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้,ตลาดร้อยปี,ถนนเทียนจือฝ่าง,อาคาร SWFC 101 ชั้น,หาดไว่ทาน,ถนนนานกิง,STARBUCKS RESERVE ROASTERY,ช้อปปิ้งย่านซินเทียนตี้,วัดหลงหัวซื่อ,ตลาดถาวเป่าเฉิง
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
22 พ.ย. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
Sold Out
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20
29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 53,900 65,900 51,900 49,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 53,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน