clock
logo

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน - PDHD190058

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน

รหัสสินค้า: PDHD190058
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน

  • นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลินซา,ชมความงาม หาดไว่ทาน แลนด์มาร์ค เซี่ยงไฮ้,สนุกเต็มวัน ที่ SHANGHAI DISNEYLAND,ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบซีหู,พักหรูโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว
  • หอไข่มุก,อุโมงค์เลเซอร์,หาดไหว้ทาน,ช้อปปิ้งถนนนานกิง,ล่องเรือทะเลสาบซีหู,หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง,ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,วัดพระจี้กง,พระใหญ่หลินซานต้าฝอ,สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์,วัดหลงหัว,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. 62 - 2 ม.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 43,900 51,900 41,900 39,900 แสดง - 20
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 43,900 51,900 41,900 39,900 แสดง - 20
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 43,900 51,900 41,900 39,900 แสดง - 20
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 43,900 51,900 41,900 39,900 แสดง - 20
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 45,900 53,900 43,900 41,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน
ราคาเริ่มต้น 43,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน