clock
logo

นาโกย่า โตเกียว พรีเมี่ยม 6 วัน - PDHD190062

นาโกย่า โตเกียว พรีเมี่ยม 6 วัน

รหัสสินค้า: PDHD190062
นาโกย่า โตเกียว พรีเมี่ยม 6 วัน

  • นมัสการขอพรไหว้พระที่วัดอาซากุสะ,ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะหมู่บ้านมรดกโลก,ชมภูเขาไฟฟูจิที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งญี่ปุ่น,เดินทางโดย สายการบินไทย สะดวกสบาย,ช้อป ชิม ชิล เพลิดเพลินได้ที่ย่านชินจุกุ
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ,หมู่บ้านเขตเมืองเก่าซันมาจิซูจิ,ปราสาทมัตสึโมโต้,ภูเขาไฟฟูจิ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,วัดอาซากุสะ,ย่านชินจุกุ,โอไดบะ
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 54,900 63,400 53,900 แสดง - 0
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 54,900 63,400 53,900 แสดง - 0
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 54,900 63,400 53,900 แสดง - 0

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

นาโกย่า โตเกียว พรีเมี่ยม 6 วัน
นาโกย่า โตเกียว พรีเมี่ยม 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 54,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน