clock
logo

หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์ช่างภาพ 7 วัน - PDHD190070

หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์ช่างภาพ 7 วัน

รหัสสินค้า: PDHD190070
หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์ช่างภาพ 7 วัน

  • ชมเส้นทางในช่วงที่สวยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง,พักโรงแรมดีที่สุดตลอดเส้นทางดีที่สุด,รถ vip ตลอดเส้นทาง,เหมารถในอุทยาน ไม่ต้องรอคิว
  • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าบู้หลง,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,ผ่านชมธรรมชาติเขาเอ้อหลันซาน,จุดชมวิวเม่าปี๋เหลียง,อุทยานซวงเฉียวโกว,อุทยานภูเขาสี่ดรุณี,หมู่บ้านทิเบตเจียอวี้,สวนหินธรรมชาติป๋าเหมย,วัดถ่ากง,เขาอุทยานไห่จือซาน,เขตป่าไม้ผังเหอ,อุทยานแห่งชาติหย่าติง,ทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวลั่วหยง,วัดชงกูซื่อ,ทะเลสาบไข่มุก,วัดวังแพะเขียว,ถนนคนเดินจินหลี่
  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
9 ส.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 56,000 68,000 54,000 52,000 แสดง - 20
20 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 56,000 68,000 54,000 52,000 แสดง - 20
12 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 59,000 71,000 57,000 55,000 แสดง - 20
19 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 59,000 71,000 57,000 55,000 แสดง - 20
23 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 56,000 68,000 54,000 52,000 แสดง - 20
5 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 56,000 68,000 54,000 52,000 แสดง - 20
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 59,000 71,000 57,000 55,000 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์ช่างภาพ 7 วัน
หย่าติง ตันปา สี่ดรุณี สวรรค์ช่างภาพ 7 วัน
ราคาเริ่มต้น 56,000
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน