clock
logo

ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน - PDHD190079

ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน

รหัสทัวร์ : PDHD190079
ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน

  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งรถไฟโบราณชมความงาม ป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซาน,ชมฟาร์มแกะชิงจิง สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน,พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดเส้นทาง
  • หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ชมป่าสนพันปี,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจัง,วัดกวนอู,ฟาร์มแกะชิงจิง,SKYWALK,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,อุทยานเย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิวเฟิน,MITSUI OUTLET
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ต.ค. 62 - 22 ม.ค. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 35,900 41,400 33,900 31,900 แสดง - 20
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 35,900 41,400 33,900 31,900 แสดง - 20
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 36,900 42,400 34,900 32,900 แสดง - 20
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 35,900 41,400 33,900 31,900 แสดง - 20

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน
ไต้หวัน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน
ราคาเริ่มต้น 35,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน