clock
logo

ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป 6 วัน - PDHD200001

ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป 6 วัน

รหัสทัวร์ : PDHD200001
ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป 6 วัน

  • อาบน้ำแร่ในห้องพัก ดื่มด่ำกับความผ่อนคลาย,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,นั่งรถไฟโบราณ,ไทเป,ชมวัดเหวินอู,วัดพระถังซัมจั๋ง,พักโรงแรม 4 ดาวตลอดเส้นทาง
  • ฟาร์มแกะชิงชิ้ง,SKY WALK,วัดเหวินอู,นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทรา,เมืองเจียอี้,หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,ล่องเรือชมความงามที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา,นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,ชมป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณ,ซีเหมินติง,อุทยานเย่หลิว
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 39,800 45,800 37,800 35,800 แสดง - 20
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป 6 วัน
ไต้หวัน เถาหยวน ไทเป 6 วัน
ราคาเริ่มต้น 39,800
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน