clock
logo

1 ปีมีหนึ่งครั้งชมดอกโบตั๋นบานสะพรั่งทั่วเมืองลั่วหยาง

April 3, 2019 | by Panda Holiday

ใน 1 ปีมีหนึ่งครั้งชมชะมดอกโบ๋ตั๋นบานสะพรั้งทั่วเมืองลั่วหยาง  ช่วงประมาณวันที่ 5 – 25 เมษายน เทศกาลดอกโบตั๋นบานเมืองลั่วหยางดอกโบตั๋น เป็นไม้ดอกสกุล Paeonia ดอกโบตั๋น ส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุก หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติของจีน (ค.ศ. 1903)โดยถือเป็นดอกไม้แห่งลาภยศและความร่ำรวย นิยมใช้ในเชิงสัญลักษณ์ในศิลปะจีน ดอกโบตั๋นยังถูกขนานามว่าเป็นดอกไม้มังกร 9 หัว เพราะว่า ดอก1ดอก จะมีใบสามใบปลายใบจะถูกแยกเป็นแฉก 3แฉก ต่อ1ดอก เมื่อนับแล้ว จะได้ยอดใบทั้งหมด 9 ยอด จึงถูกขนานามว่า เป็นดอกไม้มังกร 9 หัว และมีความเชื่ออีกว่า เป็นดอกไม้แทนความสุข ลาภยศ ยิ่งถ้าใครปลูกแล้วสีสดมากๆ จะเชื่อกันว่า จะนำพาโชคลาภก้อนใหญ่นำพาความรวยความมั่งคั่ง มามอบแด่คนปลูก ลักษณะของดอกจะมีกลิ่นหอมและหลากหลายสีสัน ออกดอกช่วงฤดูร้อน ในสมัยโบราณ ดอกโบตั๋นเป็นที่นิยมเพาะเลี้ยงกันในหมู่ชนชั้นสูง พอๆกับเลี้ยงบอนไซ เพราะถ้าดูแลดีๆจะได้ราคาสูงมาก เวลาออกดอก ดอกบานจะมีอายุ ประมาณ 7-10 วัน ถ้าใครอยากได้โชคลาภ แค่ไปเดินในสวนดอกโบตั๋น ให้กลิ่นหอมโชยชโลมกาย สูดกลิ่นเกสรของดอกโบตั๋น เพียงเท่านี้ ละอองของโชคลาภก็จะติดตัวท่าน และถ้ามีรูปถ่ายคู่ดอกโบตั๋นคนจีนก็เชื่อว่า จะเสริมโชคลาภบารมี เช่นกัน สักครั้งของชีวิตต้องไปเที่ยวเทศกาลดอกโบตั๋น ที่เมืองลั่วหยางให้ได้