clock
logo
banner-search

ทัวร์ตุรกี 38 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ตุรกี ทรอย คัปปาโดเซีย 8 วัน

ทัวร์โค๊ด LPC4ISTTK002
สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย,ม้าไม้จำลองเมืองทรอย,วิหารอะโครโปลิส,พระราชวังโดลมาบาเช่,ปราสาทปุยฝ้าย
อิสตันบูล,อิสตันบูล,ชานัคคาเล่,ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย,เมืองไอย์วาลิก,วิหารอะโครโปลิส,เมืองโบราณเอเฟซุส,บ้านพระแม่มารี,เมืองปามุคคาเล่,เมืองโบราณเฮียราโพลีส,ปราสาทปุยฝ้าย,เมืองคอนย่า,พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า,เมืองคัปปาโดเกีย,ชมโชว์ระบ้าหน้าท้อง,นครใต้ดินคาร์ตัค,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่,กรุงอังการ่า,เมืองอิสตันบูล,พระราชวังโดลมาบาห์เช,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส,ตลาดสไปซ์,สุเหร่าสีน้าเงิน,ฮิปโปโดรม,มหาวิหารเซนต์โซเฟีย
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 29,900 บ.

ตุรกี อิสตันบูล คัปปาโดเกีย ทรอย 8 วัน

ทัวร์โค๊ด LPP6ISTTK001
ชมความงาม สุเหร่าสีน้ำเงิน และ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย,ชมมรดกโลกทางธรรมชาติ ปามุคคาเล่,ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
อิสตันบูล,ฮิปโปโดรม,สุเหร่ำสีน้ำเงิน,เซนต์โซเฟีย,เยเรบาตัน,พระราชวังทอปกาปึ,ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส,พระราชวังโดลมาบาเช,ม้าไม้เมืองทรอย,วิหารอะโครโปลิส,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า,เมืองคัปปาโดเกีย
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Turkish Airlines
8วัน 7คืน / เริ่มเพียง 36,900 บ.