clock
logo
banner-search

ทัวร์ย่างกุ้ง

ทัวร์ย่างกุ้ง 9 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

พม่า ย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ 1 วัน

ทัวร์โค๊ด LPB11JT01SL
นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ,สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี,วัดพระหินขาว,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda),วัดพระหินขาว,พระนอนตาหวาน,วัดหงาทัตยี,ย่างกุ้ง,เทพกระซิบ,เทพทันใจ
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 3,999 บ.

พม่า พรีเมี่ยม 3 วัน

ทัวร์โค๊ด LPB11MMR021PG
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน,พระเทพทันใจ
เจดีย์โบตาทาวน์,พระนอนตาหวาน,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,วัดไจ๊คะวาย,เจดีย์ชเวมอดอว์,พระราชวังบุเรงนอง,เจดีย์ไจ้ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว,พระธาตุอินทร์แขวน
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.