clock
logo
banner-search

ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน

ทัวร์โค๊ด CSX1906126DWE
ชมความงาม สะพานแก้ว,รวมรถเหมาในอุทยาน,พักโรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว,ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน
เมืองโบราณเฟิ่งหวง,บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน,สะพานรุ้ง,เทียนเหมินซาน,เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว,ถ้ำมังกรเหลือง,สะพานกระจก
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 37,900 บ.